Hírek, aktualitások

Kedves Nyíregyházi Baptisták!

Szeretett Testvéreim!

Szeretnék néhány szót intézni hozzátok, mint lelkipásztorotok, akit imádságaitokért ajándékba kaptatok. Bár e héten értekeztünk néhányatokkal különböző módokon, de ezzel a „pásztori levéllel” szeretnék mindegyikőtökhöz elérni. Méltó dolog így gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mint akik mind az én fogságomban [betegségemben], mind az evangélium védelmében és megerősítésében mindnyájan részestársaim vagytok a nekem adott kegyelemben. (Fil 1,7)

Először is nagyon köszönöm mindannyiunk nevében Héri Magdolna „Duckónak”, Dezső Gergőnek, Helmeczi Pistinek és Nagy Zolinak, hogy újraindították a honlapot! Nagy ajándék vagytok a Nyíregyházi Baptisták részére! Csak így tovább, lankadatlanul!

Múlt vasárnap, március 15-én még együtt voltunk az imaházban. Délelőtt a „friss kispapa”, Halász János tartott igen személyes és érzékletes imaórát a szabadságról. Alapigéje az Áhítat szerint Jn 8,36 volt: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” Áldás legyen kisfiukon, Máté Dominikon és az édesanyán is!

Az igehirdetést Dezső Gergő tartotta Mózesről mint vezetőről. Mariann nagyszerű vázlatot tett közzé a facebook oldalunkon. Én is jegyzeteltem a telefonomba, idemásolom:

  • Már az is nagy munka volt, ahogy Isten felkészítette a népet a kivonulásra.
  • Ő a főszereplő, Aki cselekszik: csapatot épít, hogy szabadságra vezesse népét. A nagyon különböző emberekből EGY közösséget formál.
  • Időbe telik, mire megértik, hogy Isten szabadítani indul. A csúcspont: megtanulják együtt imádni Istent.
  • Mózes elhívása imameghallgatás. Amikor odament az égő bokorhoz, Isten meglátta őt. De addig is látott, mindent!
  • Isten tehát szabadít, Mózes által vezet, és a nép se csak közönség, hanem aktív részese a történetnek. Találjuk meg mi is a helyünket Isten szabadító történetében!

Nagyszerű és időszerű üzenet volt, örülök, hogy élőben hallhattam!

Délután pedig részt vehettünk egy szintén nagyszerű és időszerű bibliaórán, amit Csehné Orsi tartott Isten vezetése címmel. Ez a Mai Ige-kiadványokat tanulmányozó sorozat része volt. A vetített vázlat elérhető lesz itt a honlapon.

Aztán jöttek a hétközi veszélyhelyzeti fejlemények, szigorítások. És mi természetesen igazodunk országunk és egyházunk vezetőinek előírásaihoz. A vezetőséggel egyeztettünk. Holnap nem tartunk istentiszteletet az imaházunkban. A kinti hirdetőre és a bejárati ajtóra kihelyeztük ennek a hirdetményét. Nagyon örülök, hogy elég kiterjedt módon értesítitek egymást erről. Ebből is látszik, hogy érlelődik a közösségünk, még ha testben távol is vagyunk egymástól.

Én személyesen egy hosszú, négyhónapos előképzőn már átmentem, úgyhogy kicsit másképpen élem meg ezeket a beszabályozott és lekorlátozott napokat. De szeretném elsősorban azt az igét megélni, amit Pintér Béla testvér kapott három évvel ezelőtt: „Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket.” (Jer 3,15)

Ezért itt a honlapon fogok bejelentkezni rendszeresen. Itt közlöm veletek,

ami a (virtuális) közösségi életünkben történik,
ami építi a gyülekezetünket,
ami segít a tájékozódásban és a kapcsolattartásban,
és ami kifejezetten ránk, Nyíregyházi Baptistákra vonatkozik.

Hiszen jobbnál jobb videóüzeneteket, lelki tartalmú írásokat, énekek-koncertek-könyvek-előadások… elérhetőségét lehet találni és megosztani az interneten. Még csupán a baptista egyházvezetők, lelkipásztorok, előadók vagy egyszerű bloggerek részéről is. S mellettük mit is mondhatnék én, egyszerű testvéretek?… Nos, azt, amit senki más nem mondhat úgy, mint ahogy rám bízza Isten, hogy mondjam!

Hogy szeretlek titeket és hiányoztok!
Hogy olyan jó lenne újra megölelni egymást, de akár csak ökölpacsizni vagy cipőt összerúgni is!
Hogy szeretném látni szemetek csillogását, amikor együtt hallgatjuk Isten igéjének üzenetét!
Hogy sírjunk együtt az örömteli, felemelő dicsőítésben!
Hogy elmélyüljünk az úrvacsorai halk orgonaszó mellett, vizsgálva önmagunkat Krisztusunk áldozatának fényében!
Hogy együtt fejezzük ki bűnbánatunkat, megváltottságunkat, hálaadásunkat…!
És hogy együtt „szánjuk oda testünket élő, szent és Istennek kedves áldozatul”!!!
Mert működik az egymásra figyelő és egymást segítő közösség!
Mert működik az egymásra figyelő és egymást segítő közösség!

Mert van lehetőségünk tartani a kapcsolatot telefonon, interneten és most már itt is!

Mert szeretlek titeket, Drága Testvéreim! S ha most ilyen virtuális formában lehet pótolni hiányotokat, akkor én a magam részéről mindent megteszek, hogy elérjelek benneteket egy-egy isteni üzenettel. Amire kérlek titeket is. Írjatok és küldjetek ilyen bizonyságtételeket, személyes igei üzeneteket a nyiregyhazibaptista@gmail.com email címre! S onnan ezek felkerülnek a honlapunkra, hogy ezúton is bátorítsuk és építsük egymást!

Holnap nem az imaházban, de itt a honlapon lehetünk, legyünk közösségben!

Palicz László fogja tartani az imaórát, én pedig az istentiszteletet. Megjelentetjük a buzdítást és az igehirdetést is. Hívlak benneteket, hogy 9:30-tól legyünk imaközösségben. Otthonainkból szálljon fel Atyánkhoz a hálaadás és könyörgés szava, s oda térjen be az Ő továbbvezető üzenete. Legyünk élő közösségben Istennel és egymással! Ragadjuk meg Jézusunk bátorítását: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

Kíváncsian várom az első virtuális istentiszteletünket!

Szeretettel testvéretek: Dánie-lp

Kedves Érdeklődők!
A koronavírus miatti
veszélyhelyzetben
– a kormányzati és egyházi javaslatokhoz és utasításokhoz igazodva –
imaházunkban
határozatlan ideig
NEM TARTUNK
ISTENTISZTELETET.