Beszámoló

Köszönjük az adományokat mindazoknak, akik a 2022 február 28-tól március 4-ig hirdetett adománygyűjtési akciónkban részt vettek. Az alábbiakban szeretnénk képet adni arról, hogy mit sikerült megvalósítani ezen a héten az összegyűlt támogatásokból.

 • A február 27-én, vasárnap a délelőtti istentisztelet végén megtartott gyűjtésen összegyűlt 142 000 forint pénzadományt hétfőn befizettük a Baptista Szeretetszolgálat ukrajnai menekültek javára nyitott számlájára.
 • Tárgyi és élelmiszer adományokat juttattunk el a Tiszaszalkán működő fogadóállomásra.
 • Tárgyi és élelmiszer adományokat juttatunk el Balkányba egy családnak, akik menekülteket fogadtak be.
 • Tárgyi és élelmiszer adományokat juttattunk el a Vaján működő baptista roma gyülekezetnek, akik az imaházukat megnyitva 18 fő menekültet fogadtak be. A menekültekkel beszélgettünk és együtt imádkoztunk.
 • Egy testvérünk rendszeresen jár a határra, ahol a gépkocsijával a menekültek szállításában és az adományok mozgatásában vesz részt. Neki a gyülekezetünk üzemanyag költség támogatást adott.
 • Egy testvérnőnk átmenetileg menekülteket fogadott a lakásába, segített nekik az ügyintézésben és a továbbhaladásban.
 • Egy testvérnőnk a Baptista Szeretetszolgálat munkáját segítette Tiszabecsen az elosztóponton.
 • Lelkipásztorunk és felesége folyamatosan tartják a kapcsolatot a Szeretetszolgálattal és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió nyíregyházi állomásával. Így több embernek sikerült összehangolt segítséget nyújtani.
 • Ezen felül testvéreink folyamatosan részt vesznek a pénzbeni és tárgyi adományozásban, a kapcsolattartásban és az emberek segítésében.
 • Imádkozunk azért, hogy minél hamarabb béke legyen a szomszédunkban, és imádkozunk a háborúban anyagi, testi vagy lelki károkat szenvedett testvéreinkért, minden embertársunkért.
 • Hálát adunk minden emberért, aki megmozdult a segítségnyújtás érdekében. Hálát adunk azért is, hogy a háború szörnyűségei mellett az összetartás, a szeretet, az embertársak felé megnyilvánuló sokféle támogatás a korábbinál is még nagyobb erővel mutatkozik meg hazánkban. Ebben mi is hálás szívvel veszünk részt.

Segítő munkánkat a lehetőségek folyamatos keresésével és újragondolásával folytatjuk.

“Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.” (Pál levele az Efézusiakhoz, 1,15-19.)