Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődők!

Egyházunk Operatív Tanácsának korábbi jelzése alapján a gyülekezetünk vezetősége május 5-én tartott megbeszélést az újraindításról.
A Nyíregyházi Baptista Gyülekezet imaházában az első jelenléti alkalomra május 13-án 18:00 órától gyűlhetünk össze Jézus Mennybemenetelét ünnepelni. 16-án vasárnap 10:00 órától az istentiszteleten úrvacsorát is tartunk.
Pünkösd első napján délelőtt imaházi istentiszteleten, délután Apagyon kiránduláson vehetünk részt.
Az istentiszteleten elsősorban azok vegyenek részt, akik valamilyen védettséget élveznek (oltottak vagy a betegségen átesettek).
Maszkhasználat, kézfertőtlenítés és a távolságtartás minden résztvevőnek kötelező!
Az imaházi istentiszteleteinket továbbra is közvetítjük (youtube, facebook).

Várjuk a találkozást!

Szeretettel a vezetőség nevében: Papp Dániel lelkipásztor


Istentiszteleti és közösségi alkalmaink 2021 nagyheti ünnepkörében:

Április 2. Nagypéntek 10:00 istentisztelet közvetítése a gyülekezetünk   Youtube csatornáján

Szabó Péter nagypénteki igehírdetése:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F5xbF5LOhiZ_vUXinD10NwSTw7hg4yau5hZdijFhdqy7cnr0WEC34Hc0&v=doGOqwmyjb8&feature=youtu.be

Szabó család éneke:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F5xbF5LOhiZ_vUXinD10NwSTw7hg4yau5hZdijFhdqy7cnr0WEC34Hc0&v=N027RRwpjQg&feature=youtu.be

Április 4. Húsvét 10:00 online istentisztelet az imaházból (facebook és Youtube csatorna

Szeretettel hívjuk alkalmaink megtekintésére!

„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt” (Márk 16,6)

Gyülekezetünk iratmissziós csomagját összeállítottuk és elvittük a kórházban lévők számára. Az egyedi képeslapokkal egyrészt megbecsülésünket és köszönetünket fejeztük ki a dolgozók felé, másrészt gyógyulást kívántunk elsősorban a COVID osztály, de a többi beteg részére is. Imatámogatásunk legyen folyamatos!
https://www.facebook.com/szszbmk/posts/4447805928566122

Gyülekezetünk vezérigéje 2021-ben:

Szeretettel köszöntjük megújult honlapunkon!
A Nyíregyházi Baptista Gyülekezet 2020. évi Igéje a Róm 12,1a verse:
„Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára,
hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul.”
Ez a minden napra időszerű felszólítás a mostani időszakban még nagyobb hangsúlyt kap.
Amikor a fizikai kapcsolattartást le kell csökkentenünk,
amikor sokakkal nem érintkezhetünk,
amikor a közösségi élet szünetel, és
amikor az imaházi istentiszteleteket sem tudjuk megtartani…
akkor felértékelődik a közösségi média, az internethasználat, az „online tér”. Ebben a helyzetben indul újra honlapunk, amely még egyáltalán nem teljes, de fokozatosan fejlesztjük.
Kérünk, nézzen be hozzánk rendszeresen, hogy innen is tájékozódjon a Nyíregyházi Baptista Gyülekezet életéről!
Szeretettel: a honlapszerkesztő csapat