Istentiszteleti és közösségi alkalmaink 2021 nagyheti ünnepkörében:

Istentiszteleti és közösségi alkalmaink 2021 nagyheti ünnepkörében:

Április 1. Nagycsütörtök 18:00 online úrvacsorai közösség (Google Meet facebook) – belépés meghívóval

Április 2. Nagypéntek 10:00 istentisztelet közvetítése a gyülekezetünk   Youtube csatornáján

Szabó Péter nagypénteki igehírdetése:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F5xbF5LOhiZ_vUXinD10NwSTw7hg4yau5hZdijFhdqy7cnr0WEC34Hc0&v=doGOqwmyjb8&feature=youtu.be

Szabó család éneke:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F5xbF5LOhiZ_vUXinD10NwSTw7hg4yau5hZdijFhdqy7cnr0WEC34Hc0&v=N027RRwpjQg&feature=youtu.be

Április 4. Húsvét 10:00 online istentisztelet az imaházból (facebook és Youtube csatorna

Szeretettel hívjuk alkalmaink megtekintésére!

„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt” (Márk 16,6)

Kedves Testvérek, kedves Érdeklődők!

Gyülekezetünk 2021. március 7. vasárnaptól határozatlan ideig CSAK online formában tartja meg alkalmait.

A gyülekezet vezetőségének ez a döntése a kormányzati szigorításokon és egyházunk Elnökségének ajánlásán alapul.

Kérjük, hogy kövessék nyomon a gyülekezet hivatalos facebook oldalát és Youtube-csatornáját, ahol a vasárnaponként 10 órától kezdődő istentiszteletünkbe bekapcsolódhatnak. A hónap első vasárnapján úrvacsorában is részesülhetünk (online résztvevők az otthonaikban).

Kérjük, imádkozzanak az imaházban szolgáló közvetítőkért, a döntéshozó egyházi és kormányzati vezetőkért és Isten akaratának teljes megvalósulásáért.

„Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a földön is!” (Mt 6,10)

Online alkalmainkra hívjuk és várjuk szeretettel a bekapcsolódókat!

Gyülekezetünk iratmissziós csomagját összeállítottuk és elvittük a kórházban lévők számára. Az egyedi képeslapokkal egyrészt megbecsülésünket és köszönetünket fejeztük ki a dolgozók felé, másrészt gyógyulást kívántunk elsősorban a COVID osztály, de a többi beteg részére is. Imatámogatásunk legyen folyamatos!
https://www.facebook.com/szszbmk/posts/4447805928566122

Gyülekezetünk vezérigéje 2021-ben:

Szeretettel köszöntjük megújult honlapunkon!
A Nyíregyházi Baptista Gyülekezet 2020. évi Igéje a Róm 12,1a verse:
„Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára,
hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul.”
Ez a minden napra időszerű felszólítás a mostani időszakban még nagyobb hangsúlyt kap.
Amikor a fizikai kapcsolattartást le kell csökkentenünk,
amikor sokakkal nem érintkezhetünk,
amikor a közösségi élet szünetel, és
amikor az imaházi istentiszteleteket sem tudjuk megtartani…
akkor felértékelődik a közösségi média, az internethasználat, az „online tér”. Ebben a helyzetben indul újra honlapunk, amely még egyáltalán nem teljes, de fokozatosan fejlesztjük.
Kérünk, nézzen be hozzánk rendszeresen, hogy innen is tájékozódjon a Nyíregyházi Baptista Gyülekezet életéről!
Szeretettel: a honlapszerkesztő csapat